Behandling af angst med metakognitiv terapi

Angst er en udbredt psykisk lidelse, der påvirker mange mennesker i forskellige grader. Uanset om det er generel angst, social angst eller panikangst, kan denne tilstand være særdeles invaliderende. En effektiv metode til behandling af angst er metakognitiv terapi, som fokuserer på at ændre vores forhold til vores tanker. 

Hvad er Metakognitiv Terapi?

Metakognitiv terapi er en moderne terapeutisk tilgang, der adskiller sig fra traditionelle kognitive terapier ved at fokusere på metakognition – vores tanker om vores tanker. I stedet for at analysere indholdet af vores tanker, arbejder metakognitiv terapi med at ændre vores forhold til dem. Dette betyder, at klienter lærer at reducere den tid og opmærksomhed, de bruger på at bekymre sig og gruble over deres tanker og følelser.

Hvordan Behandler Metakognitiv Terapi Angst?

  1. Identifikation af Angstfremkaldende Tankemønstre: Metakognitiv terapi hjælper klienter med at identificere de tankemønstre, der udløser og vedligeholder deres angst. Ved at blive bevidst om disse mønstre kan klienterne begynde at tage kontrol over deres tænkning.

  2. Reducering af Bekymringstid: En vigtig teknik i metakognitiv terapi er at begrænse den tid, man bruger på at bekymre sig. Dette kan ske gennem specifikke strategier som at afsætte et bestemt tidsrum til bekymring eller at distrahere sig selv med andre aktiviteter, når bekymringerne opstår.

  3. Ændring af Metakognitive Overbevisninger: Terapeuten arbejder sammen med klienten på at ændre deres metakognitive overbevisninger – de grundlæggende antagelser om bekymring og tænkning. For eksempel kan en klient tro, at det at bekymre sig hjælper dem med at undgå farer, og denne tro kan udfordres og ændres gennem terapien.

  4. Mindfulness og Afkobling: Metakognitiv terapi integrerer ofte mindfulness-teknikker for at hjælpe klienter med at opnå en tilstand af ‘afkobling’ fra deres bekymringer. Dette betyder ikke at ignorere problemer, men snarere at se dem med en større ro og distance.

Konklusion

Angst kan være overvældende, men med den rette tilgang kan det håndteres effektivt. Metakognitiv terapi tilbyder en unik og effektiv metode til at tackle angst ved at ændre vores forhold til vores tanker snarere end selve tankerne. Derfor bør du overveje at søge mod en klinik, som kan hjælpe dig med behandling af angst i København eller lokalt, hvis du kan genkende nogle af disse mønstre beskrevet ovenfor.