Sådan kan du give dit barn mod på livet

Alle forældre ønsker, at deres børn klarer sig godt, men på trods af gode intentioner, er det ikke altid, det lykkes. Her ser vi nærmere på tre ting, du kan overveje, for at dit barn ikke blot klarer sig godt men får mod på livet og lyst til at kaste sig ud i alt det, livet tilbyder. 

At have mod på livet kan betyde meget for, hvordan barnets liv former sig, og om det har lyst til at gå ombord i livet store buffet eller ender med en tilværelse, hvor det blot gælder om at slippe helskindet igennem.   

Livsglæde og god energi med babyrytmik 

Når det gælder om at give sine børn en god start i livet, kan man ikke komme for tidligt i gang, og selv for babyer er der masser af muligheder – for eksempel at gå til babyrytmik. Det kan du læse mere om på https://pernilles-boerne-babyrytmik.dk/. Her lærer barnet at udfolde sig, og der skabes grobund for livsglæde og god energi. At udfolde sig ved at bevæge sig og lave lyde i et trygt miljø er vigtigt for at føle sig godt tilpas i sin krop og at føle, at man er god nok.  

Vis at du tror på det 

Et andet vigtigt indsatsområde er at give barnet en tro på sig selv og på, at det kan noget. Som forælder kan det være svært at slippe tøjlerne, og især mødre vil søge at beskytte børnene, så der ikke sker dem noget, men ved at overbeskytte barnet risikerer man at opnå det modsatte, end man ønskede. Når man som forælder overbeskytter, kan det resultere i, at barnet ikke får den styrke og tro på sig selv, der skal til for at kunne leve livet fuldt ud. Vis, at du tror og ved, at barnet kan, og støt det i det, det gerne vil. Udfordre gerne barnet, hvis der er ting, det ikke har mod på, og sørg for at det får nogle succesoplevelser. Som et led i denne udvikling kan man med fordel melde sit barn til spejder, hvor man arbejder med lige præcis disse ting og altså støtter og styrker det enkelte barn.  

Lær barnet at være væk hjemmefra 

Det kan også være en meget givende oplevelse for børn at komme ud på egen hånd, for eksempel på koloni eller måske endda et udlandsophold, hvor man lærer at være væk hjemmefra. Sådan skaber man selvstændige børn, som således får gode odds til at klare sig i voksentilværelsen.